23.05.2011 - Dış Ticaret Açığı

Sevgili Yakınlarım ve Dostlarım,

Şükrü Kızılot tahsili en çok artan vergiden söz ederken, aslında bu artışın ekonomik gidişatımızdaki sağlıksız yürüyüşü belirtiyor. Ben size 1970 li yllarda,yıllık ithalatımızın 1 milyar dolar olduğunu, bazı yıllar onu da bulamadığımızı hatırlatayım. Bu günkü rakamlar beni de şaşırtıyor. Kendimiz üretmiyor, ithal ediyoruz, başka ülkelerin milli gelirini arttırıyoruz, Kendi insanımıza çalışma alanı açamıyor, dışımızdaki ülkelerin çalışanlarının gelirlerine katkıda bulunuyoruz. Ekonomik dengelerimizi tutturamıyoruz, açıklar büyüyor, altından kalkamayacağımız ölçüde borçlanmaktayız. Şükrü kızılot’un ipuçları veren yazısını dikkatlice okumanızı, hatta saklamanızı öneriyorum.

Şükrü Kızılot 18 Mayıs 2011 tarihli yazısı: En çok artan vergi geliri hangisi TAHMİN edin bakalım hangisi? Vergi gelirlerinden birinin Nisan 2011 ayı tahsilatı, geçen yılın Nisan ayına göre, yüzde 49 oranında artmış. Acaba hangi vergi? “Nisan ayı Kurumlar Vergisi beyannamesinin verildiği ay olduğuna göre, herhalde Kurumlar Vergisi” diye düşünenler yanıldı. Nisan 2011 kurumlar vergisi tahsilatı, Nisan 2010 tahsilatına göre yüzde 42 gerilemiş! “Peki.. Dahilde Alınan KDV'mi?” Hayır o da değil. Dahilde Alınan KDV'deki artış sadece yüzde 5. “Gelir Vergisi... ÖTV... Damga... Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi...” Hayır hiç biri değil! PEKİ HANGİSİ? Hangisi olacak; “İthalde Alınan Katma Değer Vergisi...” Nisan 2011'de tahsil edilen 4 milyar 324 milyon lira, Nisan 2010 ayında tahsil edilen 2 milyar 901 milyon liraya göre yüzde 49 artmış. 4 milyar 324 milyon lira aynı zamanda, aylık bazda tüm zamanların en yüksek İthalde Alınan KDV tahsilatı oluyor. 2011 yılının ilk dört ayının vergi geliri artışında da rekor yine İthalde Alınan KDV'de! Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 oranında artmış. Bu arada ilk dört ayda toplanan vergilerin yüzde 19'unun İthalde Alınan KDV olması da bir başka rekor! SEVİNMELİ Mİ ÜZÜLMELİ Mİ? Evet... Ne dersiniz, İthalde Alınan KDV artışına, sevinmeli mi yoksa üzülmeli mi? Geçen yılın ilk üç ayında 38,3 milyar dolar olan ithalatımız, 2011 yılının aynı döneminde yüzde 46 artarak 56 milyar dolara çıktı. İthalat arttıkça, kuşkusuz İthalde Alınan KDV'de artıyor. Olaya “vergi artışı” yönüyle bakılırsa, vergi gelirleri içinde rekor bu vergiye ait. Ancak olayın bir de “dış ticaret açığı” ve “cari açık” boyutu var ki işte o felaket! İlk üç ayda dış ticaret açığımız yüzde 97, cari açık ise yüzde 121 oranında arttı. Mart 2011'deki 9,8 milyar dolarlık cari açık, tüm zamanların en yüksek cari açığı. Mart ayında, dış ticaret açığı kadar cari açık vermemiz de bir başka ilginç tablo! 70 MİLYAR DOLARI AŞACAK 2010 yılı Mart ayında, yıllık bazda 22.6 milyar dolar olan cari açık, 2011 yılının Mart ayında, yıllık bazda 60.5 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek cari açık tutarı oldu. 2011 yılının ilk üç ayında 22.1 milyar dolar olan cari açığın, gelecek aylarda aynı seyri izlemesi halinde, 88 milyar dolara ulaşması söz konusu. Ancak yaz aylarında artacak turizm gelirlerini ve seçim sonrası alınacak bazı önlemleri göz önüne aldığımızda, bu tutarın 70 milyar doları biraz aşması bekleniyor. Bu da yine tüm zamanların rekor cari açığı olacak. Ayrıca 2011'in ilk 3 ayındaki 22 milyar dolarlık cari açık, 2010 yılının tamamında elde edilen 20.8 milyar dolarlık turizm gelirinin de üzerinde! Küresel krize kadar, cari açığın yarıdan fazlası doğrudan yabancı sermaye girişleri ile finanse ediliyordu. Son zamanlarda, portföy yatırımları ve net hata noksan kaleminden gelen sermaye ön plana çıktı. Hem cari açığın tırmanışı hem de açığın finansman kalitesinin bozulması nedeniyle, ülkemiz iki ayrı riskle karşı karşıya.. İthalde Alınan KDV Nisan ayında rekor kırdı. Bu rekor yenilendikçe, cari açık krampları artacak...

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oylama 5.00 (1 Oy)
comments